1964: Επεισοδιακός Ρένος Αποστολίδης

Το Σαββατοκύριακο εκείνων των εκλογών έμεινε στην ιστορία για δύο λόγους: α)...

Read more

1954: Η αντιδεξιά συμμαχία

Στις δημοτικές εκλογές του 1954 θα εμφανιστεί –με ένταση– το φαινόμενο που...

Read more

Επιστροφή στις εκλογές

Oι τελευταίες πριν από τον Πόλεμο δημοτικές εκλογές είχαν διεξαχθεί το 1934...

Read more
ΠΗΓΕΣ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
Είναι γνωστό πως το μεγαλύτερο μέρος των δημοσιεύσεων στην εφημερίδα μας αλλά και στον ιστότοπο www.mikros-romios.gr στηρίζεται σε αδημοσίευτες πηγές και είναι προϊόν πρωτογενούς έρευνας.
Επειδή δεν είναι δυνατόν να παρατίθενται παραπομπές, λόγω του δημοσιογραφικού χαρακτήρα των δημοσιεύσεων, οι ερευνητές που επιθυμούν να εντρυφήσουν περισσότερο στα δημοσιευόμενα θέματα μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Αρχειακών Μελετών του «Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών - Ιδρύματος Βούρου-Ευταξία» (Tηλ: 210-3426833 και 210-3231397) ή ηλεκτρονικά (info@mikros-romios.gr), ώστε να ενημερώνονται για παραπομπές ή να συλλέγουν συμπληρωματικές πληροφορίες.