Έκτακτη Ανακοίνωση

Το Μουσείον της Πόλεως των Αθηνών-Ίδρυμα Βούρου-Ευταξία, με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης απέναντι στους επισκέπτες, τους εθελοντές του και τους εργαζομένους του, και λαμβάνοντας υπόψη τα ευρύτερα μέτρα αντιμετωπίσεως του κορωνοϊού καθώς και τις ανακοινώσεις του Υπουργείου  Πολιτισμού και  Αθλητισμού και του Υπουργείου Υγείας, αναστέλλει τη λειτουργία του μέχρι και τις 28/4/2020.

Στο διάστημα αυτό θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται τα αυξημένα μέτρα υγιεινής σε όλους του χώρους του Μουσείου αλλά και θα υπάρχει το αναγκαίο προσωπικό φυλάξεως και λειτουργίας των γραφείων του. Η ασφάλεια όλων είναι προτεραιότητα.

Tο Μουσείο λειτουργεί ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

               

 

ΠΗΓΕΣ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
Είναι γνωστό πως το μεγαλύτερο μέρος των δημοσιεύσεων στην εφημερίδα μας αλλά και στον ιστότοπο www.mikros-romios.gr στηρίζεται σε αδημοσίευτες πηγές και είναι προϊόν πρωτογενούς έρευνας.
Επειδή δεν είναι δυνατόν να παρατίθενται παραπομπές, λόγω του δημοσιογραφικού χαρακτήρα των δημοσιεύσεων, οι ερευνητές που επιθυμούν να εντρυφήσουν περισσότερο στα δημοσιευόμενα θέματα μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Αρχειακών Μελετών του «Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών - Ιδρύματος Βούρου-Ευταξία» (Tηλ: 210-3426833 και 210-3231397) ή ηλεκτρονικά (info@mikros-romios.gr), ώστε να ενημερώνονται για παραπομπές ή να συλλέγουν συμπληρωματικές πληροφορίες.