Αλεξανδρούπολη 1927: «Ανυπόφορα τα ποδήλατα»!

Το ποδήλατο βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της καθημερινής μας ζωής, ενώ οι ποδηλατιστές συνέπηξαν και κίνημα, το οποίο πλέον εκπροσωπείται και με δύο δημοτικούς συμβούλους στον πρώτο Δήμο της χώρας, τον Δήμο Αθηναίων. Κάτι τέτοιο θα ήταν αδιανόητο να φανταστεί κανείς στην Ελλάδα πριν από ογδόντα χρόνια, όταν το ποδήλατο χρησιμοποιείτο ως φθηνό μέσον μεταφοράς. Υπήρξαν δε περιπτώσεις οργανωμένων αντιδράσεων για την παρουσία των ποδηλάτων στους δρόμους.
Μια τέτοια αντίδραση σημειώθηκε στην Αλεξανδρούπολη το 1927, όταν οι τοπικές εφημερίδες έγραφαν ότι «τα ποδήλατα κατήντησαν όχι μόνον ανυπόφορα, αλλά και επικίνδυνα, αντικαταστήσαντα εις τα δυστυχήματα τα αυτοκίνητα των άλλων πόλεων»! Καθημερινά φαίνεται πως σημειώνονταν τρία-τέσσερα σοβαρά και μη ατυχήματα: «Νεαροί ποδηλατισταί και ποδηλατίστριαι καταργήσασαι την αιδώ και την σεμνότητα, διασχίζουσι τας κεντρικάς οδούς της πόλεως μεθ’ όλης της δυνατής ταχύτητος, αδιαφορούντες διά τους διαβάτας επί των οποίων συνηθέστατα επιπίπτουσι», έγραφε η εφημερίδα «Το Βήμα της Θράκης».
Ο διοικητής της Χωροφυλακής Γαβριλάκης καλείτο να λάβει έκτακτα μέτρα εκδίδοντας ιδιαίτερη αστυνομική διάταξη. Ωστόσο, τις περισσότερες φορές, το πρόβλημα ήταν η ηλικία των ποδηλατιστών, αφού ως ανήλικοι είχαν το δικαίωμα «του …τσακίζειν τον κόσμον ελευθέρως»!
ΠΗΓΕΣ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
Είναι γνωστό πως το μεγαλύτερο μέρος των δημοσιεύσεων στην εφημερίδα μας αλλά και στον ιστότοπο www.mikros-romios.gr στηρίζεται σε αδημοσίευτες πηγές και είναι προϊόν πρωτογενούς έρευνας.
Επειδή δεν είναι δυνατόν να παρατίθενται παραπομπές, λόγω του δημοσιογραφικού χαρακτήρα των δημοσιεύσεων, οι ερευνητές που επιθυμούν να εντρυφήσουν περισσότερο στα δημοσιευόμενα θέματα μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Αρχειακών Μελετών του «Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών - Ιδρύματος Βούρου-Ευταξία» (Tηλ: 210-3426833 και 210-3231397) ή ηλεκτρονικά (info@mikros-romios.gr), ώστε να ενημερώνονται για παραπομπές ή να συλλέγουν συμπληρωματικές πληροφορίες.