Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών 1859-1999

Συγγραφέας: Σκιαδάς Ελευθέριος Γ.
Τίτλος: Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών 1859-1999
Έκδοση: Δήμος Αθηναίων
Έτος Έκδοσης: 1999

Ο Δήμος Αθηναίων υπήρξε ο πρώτος φορέας που ανέλαβε τη μέριμνα για το εγκαταλελειμμένο παιδί αμέσως μετά τη δημιουργία του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Η ίδρυση του Δημοτικού Βρεφοκομείου στα μέσα του 19ου αιώνα σηματοδότησε την αρχή της πολυετούς λειτουργίας και προσφοράς του συγκεκριμένου ιδρύματος στην αθηναϊκή αλλά και ευρύτερα στην ελληνική κοινωνία.

ΠΗΓΕΣ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
Είναι γνωστό πως το μεγαλύτερο μέρος των δημοσιεύσεων στην εφημερίδα μας αλλά και στον ιστότοπο www.mikros-romios.gr στηρίζεται σε αδημοσίευτες πηγές και είναι προϊόν πρωτογενούς έρευνας.
Επειδή δεν είναι δυνατόν να παρατίθενται παραπομπές, λόγω του δημοσιογραφικού χαρακτήρα των δημοσιεύσεων, οι ερευνητές που επιθυμούν να εντρυφήσουν περισσότερο στα δημοσιευόμενα θέματα μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Αρχειακών Μελετών του «Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών - Ιδρύματος Βούρου-Ευταξία» (Tηλ: 210-3426833 και 210-3231397) ή ηλεκτρονικά (info@mikros-romios.gr), ώστε να ενημερώνονται για παραπομπές ή να συλλέγουν συμπληρωματικές πληροφορίες.