Εθνικό Ζήτημα

Γράφει ο Ελευθέριος Γ. Σκιαδάς

Η επανακατοίκηση, η κατ’άλλους επαναποίκηση του κέντρου της πόλεως των Αθηνών είναι εθνικό ζήτημα. Και ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Η μακρά περίοδος κοινωνικής και οικονομικής κρίσης που διανύουμε, συνιστά μοναδική ευκαιρία για να συζητήσουμε το μέλλον των Αθηνών. Στο κέντρο της πρωτεύουσας χτυπά η καρδιά της χώρας, οι σημαντικότερες επιπτώσεις καταγράφηκαν στην Αθήνα, απ’ όπου και θα ξεκινήσει –οψέποτε προκύψει– η εκτόνωση της κρίσης.

Αυτά συμβαίνουν στην πόλη που εκπροσωπεί –ηθικά και υλικά– τον Παγκόσμιο Πολιτισμό και την Ανθρώπινη Σοφία. Το φυσικό της περιβάλλον συνιστά ένα Πανανθρώπινο Πνευματικό Κέντρο. Συγκεντρώνει τις εύνοιες του παρελθόντος και τα λείψανα της αρχαίας δόξας. Τις νεοκλασικές δημιουργίες και την αναβίωση των αξιών. Ως βάση των συζητήσεων ας χρησιμοποιηθεί η ευρεία μαρμάρινη έκταση που εγείρεται εν είδει εξώστου, δεξιά του Ερεχθείου. Άριστος τόπος για περισυλλογή και στοχασμούς.

Από εκεί ας ξεκινήσουμε στρέφοντας το βλέμμα στην Ακαδημία του Πλάτωνα. Η ελληνική πρωτεύουσα πρέπει και θα ανακαταλάβει τη θέση της.