Εμπόριο και Ολυμπιακοί Αγώνες

Συγγραφέας: Σκιαδάς Ελευθέριος Γ.
Τίτλος: Εμπόριο και Ολυμπιακοί Αγώνες
Έκδοση: ΥΠΠΟ-ΕΣΕΕ
Έτος Έκδοσης: 2003
Σελίδες:
Η εργασία, πρωτοποριακή ως προς το θέμα της, επιχειρεί να ανιχνεύσει την ελληνική συμβολή στην αναβίωσή των Ολυμπιακών Αγώνων, όπως αυτή εκφράσθηκε από τον χώρο της εμπορικής δραστηριότητας. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται μια τέτοια προσπάθεια στην οποία παρουσιάζεται, ανάγλυφη η αγωνία εκ μέρους του αρτισύστατου ελληνικού κράτους για ανάπτυξη, που για λόγους μέτρου και ισορροπίας συνοδεύεται από έντονα πολιτιστικά στοιχεία, μεταξύ των οποίων και η αναβίωση αρχαιων ελληνικών θεσμών. Περιορίζεται δε στην περίοδο 1834-1896, η οποία δεν έχει φωτισθεί όσο θα έπρεπε και δεν αποτέλεσε έως τώρα αντικείμενο εκτεταμένων ερευνών. Εξάλλου, οι Ολυμπιακοί Αγώνες της σύγχρονης εποχής, από το 1986 μέχρι σήμερα, αποτελούν ιδιαίτερο πεδίο ιστορικής έρευνας, καθώς προσλαμβάνουν σταδιακά το χαρακτηριστικό του γιγαντισμού και βρίσκονται διαρκώς υπό την απειλή της εμπορευματοποίησης.
ΠΗΓΕΣ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
Είναι γνωστό πως το μεγαλύτερο μέρος των δημοσιεύσεων στην εφημερίδα μας αλλά και στον ιστότοπο www.mikros-romios.gr στηρίζεται σε αδημοσίευτες πηγές και είναι προϊόν πρωτογενούς έρευνας.
Επειδή δεν είναι δυνατόν να παρατίθενται παραπομπές, λόγω του δημοσιογραφικού χαρακτήρα των δημοσιεύσεων, οι ερευνητές που επιθυμούν να εντρυφήσουν περισσότερο στα δημοσιευόμενα θέματα μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Αρχειακών Μελετών του «Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών - Ιδρύματος Βούρου-Ευταξία» (Tηλ: 210-3426833 και 210-3231397) ή ηλεκτρονικά (info@mikros-romios.gr), ώστε να ενημερώνονται για παραπομπές ή να συλλέγουν συμπληρωματικές πληροφορίες.