Ιστορικό Διάγραμμα των Δήμων της Ελλάδος 1833-1912

Συγγραφέας: Σκιαδάς Ελευθέριος Γ.
Τίτλος: Ιστορικό Διάγραμμα των Δήμων της Ελλάδος 1833-1912
Έκδοση: Υπουργείο Εσωτερικών
Έτος Έκδοσης: 1993

Ένα έργο-σταθμός στην ερευνητική προσπάθεια για την καταγραφή της ιστορίας του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα. Με πρωτότυπη δομή και πλούσιο περιεχόμενο, έχοντας αξιοποιήσει δεκάδες ανέκδοτα αρχεία και πηγές, το συγκεκριμένο βιβλίο αποτέλεσε, εκτός των άλλων, την πρώτη προσπάθεια για τη «χαρτογράφηση» κάθε κατοικημένου και μη τόπου στην Ελλάδα, καθώς και το ιστορικό υπόβαθρο για τη σύνταξη του διάσημου πλέον Νόμου «Καποδίστρια».

ΠΗΓΕΣ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
Είναι γνωστό πως το μεγαλύτερο μέρος των δημοσιεύσεων στην εφημερίδα μας αλλά και στον ιστότοπο www.mikros-romios.gr στηρίζεται σε αδημοσίευτες πηγές και είναι προϊόν πρωτογενούς έρευνας.
Επειδή δεν είναι δυνατόν να παρατίθενται παραπομπές, λόγω του δημοσιογραφικού χαρακτήρα των δημοσιεύσεων, οι ερευνητές που επιθυμούν να εντρυφήσουν περισσότερο στα δημοσιευόμενα θέματα μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Αρχειακών Μελετών του «Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών - Ιδρύματος Βούρου-Ευταξία» (Tηλ: 210-3426833 και 210-3231397) ή ηλεκτρονικά (info@mikros-romios.gr), ώστε να ενημερώνονται για παραπομπές ή να συλλέγουν συμπληρωματικές πληροφορίες.