Κομψαι κυρίαι με “αστυνομικόν πηλήκιον”, έτοιμες για… Περιπολία.

Γράφει ο Ελευθέριος Γ. Σκιαδάς.

Το καλοκαίρι του 1931 με έκπληξη οι Έλληνες πληροφορούνταν ότι θα αποκτήσουν πεντηκονταμελές «Αστυνομικόν Σώμα Γυναικών»! «Κομψαί κυρίαι με αυστηράν στολήν πολιτσμάνου και με το αστυνομικόν πιλίκιον θα κυκλοφορούν στους δρόμους, θα μας επιβλέπουν ίσως και θα μας οδηγούν στο φρέσκο», έγραφαν με αρκετή δόση ειρωνείας οι εφημερίδες, οι οποίες παρακολουθούσαν το θέμα και το κάλυπταν με πιπεράτες διαθέσεις.

Όλα είχαν ξεκινήσει τρία τέσσερα χρόνια νωρίτερα, όταν είχε επισκεφτεί την Αθήνα η επικεφαλής της Αστυνομίας της αγγλικής πρωτεύουσας. Η «αρχιαστυνόμος του Λονδίνου», όπως την αποκαλούσε ο Τύπος, εντυπωσίασε με τις αναφορές της. «Δεν καταδιώκουν αι πολισμάνες τους ληστάς και τους λωποδύτας. Δεν συμπλέκονται με τους τρομερούς άνδρας κακοποιούς των υπόπτων συνοικιών. Αι γυναίκες της Αστυνομίας έχουν λεπτότερα καθήκοντα», δήλωνε η αυστηρή Αγγλίδα, εξηγώντας πως οι αστυνομικίνες ασχολούνταν με τις γυναίκες και τα παιδιά.

Ο «Σύνδεσμος υπέρ των Δικαιωμάτων της Γυναικός», ο οποίος είχε μετακαλέσει το αγγλικό κλιμάκιο για διαλέξεις στην Ελλάδα, τάχθηκε αμέσως υπέρ της ιδρύσεως αστυνομικού γυναικείου σώματος. Δίνοντας μάλιστα ιδιαίτερο βάρος στη χρησιμότητά τους «δια τον διακανονισμόν των ζητημάτων των ηθών και των γυναικείων ελευθερίων ηθών». Το ζήτημα απασχόλησε βεβαίως την πολιτική ηγεσία της χώρας, αλλά και την ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία μάλιστα στον Οργανισμό της Αστυνομίας Πόλεων που δημοσίευσε στις αρχές της δεκαετίας 1930 περιέλαβε και ανάλογη πρόβλεψη.

Ωστόσο, για να μη… ξεφύγουν τα πράγματα, μπήκαν και ορισμένες ασφαλιστικές δικλίδες. Όπως ότι έπρεπε να προηγηθεί γνωμάτευση του Αστυνομικού Συμβουλίου, ή ότι τα προσόντα και τα καθήκοντα του νέου σώματος θα κανονίζονταν με Προεδρικό Διάταγμα, ή ακόμη ότι θα μπορούσαν να προάγονται μόνον μέχρι τον βαθμό του Υπαστυνόμου Α’ Τάξεως.

Κατόπιν τούτων, οι Έλληνες περίμεναν αρκετές δεκαετίες μέχρι να δουν «πολιτσμάνες» να κυκλοφορούν ανάμεσά τους.

ΠΗΓΕΣ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
Είναι γνωστό πως το μεγαλύτερο μέρος των δημοσιεύσεων στην εφημερίδα μας αλλά και στον ιστότοπο www.mikros-romios.gr στηρίζεται σε αδημοσίευτες πηγές και είναι προϊόν πρωτογενούς έρευνας.
Επειδή δεν είναι δυνατόν να παρατίθενται παραπομπές, λόγω του δημοσιογραφικού χαρακτήρα των δημοσιεύσεων, οι ερευνητές που επιθυμούν να εντρυφήσουν περισσότερο στα δημοσιευόμενα θέματα μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Αρχειακών Μελετών του «Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών - Ιδρύματος Βούρου-Ευταξία» (Tηλ: 210-3426833 και 210-3231397) ή ηλεκτρονικά (info@mikros-romios.gr), ώστε να ενημερώνονται για παραπομπές ή να συλλέγουν συμπληρωματικές πληροφορίες.