Ληξιαρχείον Αθηνών (1836-2006). Ιστορικά στοιχεία και σωζόμενα αρχεία.

Συγγραφέας: Σκιαδάς Ελευθέριος Γ.
Τίτλος: Ληξιαρχείον Αθηνών (1836-2006). Ιστορικά στοιχεία και σωζόμενα αρχεία.
Έκδοση: Αναπτυξιακή Εταιρεία Δήμου Αθηναίων
Έτος Έκδοσης: 2005
Σελίδες: 420
Σκοπός της έκδοσης είναι η καταλογραφημένη δημοσίευση του αρχειακού υλικού που φυλάσσεται στο Ληξιαρχείο Αθηνών. Υλικό το οποίο εντοπίστηκε και ταξινομήθηκε, ώστε αφενός να διασωθεί στο διηνεκές και να μην υποστεί περαιτέρω φθορά και αφετέρου να είναι προσιτό, τόσο για λόγους χρηστικούς της υπηρεσίας του Ληξιαρχείου όσο και για λόγους έρευνας. Η εργασία αυτή χωρίζεται σε δυο μέρη: στο πρώτο δημοσιεύονται βασικά στοιχεία της ιστορίας των ληξιαρχείων γενικότερα, ειδικότερα δε του Ληξιαρχείου Αθηνών, και στο δεύτερο ένας συνοπτικός οδηγός του αρχείου του Ληξιαρχείου.
ΠΗΓΕΣ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
Είναι γνωστό πως το μεγαλύτερο μέρος των δημοσιεύσεων στην εφημερίδα μας αλλά και στον ιστότοπο www.mikros-romios.gr στηρίζεται σε αδημοσίευτες πηγές και είναι προϊόν πρωτογενούς έρευνας.
Επειδή δεν είναι δυνατόν να παρατίθενται παραπομπές, λόγω του δημοσιογραφικού χαρακτήρα των δημοσιεύσεων, οι ερευνητές που επιθυμούν να εντρυφήσουν περισσότερο στα δημοσιευόμενα θέματα μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Αρχειακών Μελετών του «Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών - Ιδρύματος Βούρου-Ευταξία» (Tηλ: 210-3426833 και 210-3231397) ή ηλεκτρονικά (info@mikros-romios.gr), ώστε να ενημερώνονται για παραπομπές ή να συλλέγουν συμπληρωματικές πληροφορίες.