Οικονομική Ιστορία του Ελληνισμού

Συγγραφέας: Τραγάκης Γεώργιος Εμμ.
Τίτλος: Οικονομική Ιστορία του Ελληνισμού
Έκδοση: ΕΑΜΕ «Ο Μικρός Ρωμηός»
Έτος Έκδοσης: 2001
Σελίδες: 1238
Τόμοι: 3
Τρίτομο έργο του ερευνητή Γεωργίου Τραγάκη μέσα από το οποίο φωτίζεται ο Ελληνισμός, όχι μόνο από κοινωνική οπτική γωνία (κοινωνία-οικονομία-δημοσιονομία), αλλά και πολιτιστικά αφού η φιλοσοφία, η παιδεία, οι τέχνες και τα γράμματα προβάλλουν αλλά και επηρρεάζουν παράλληλα με τις οικονομικές δραστηριότητες την πορεία της κοινωνικής ζωής και τα κοινωνικά δρώμενα. Αφετηρία του έργου ο αρχαίος Ελληνικός κόσμος και τέρμα η ένταξη της χώρας στη ζώνη του ΕΥΡΩ.
ΠΗΓΕΣ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
Είναι γνωστό πως το μεγαλύτερο μέρος των δημοσιεύσεων στην εφημερίδα μας αλλά και στον ιστότοπο www.mikros-romios.gr στηρίζεται σε αδημοσίευτες πηγές και είναι προϊόν πρωτογενούς έρευνας.
Επειδή δεν είναι δυνατόν να παρατίθενται παραπομπές, λόγω του δημοσιογραφικού χαρακτήρα των δημοσιεύσεων, οι ερευνητές που επιθυμούν να εντρυφήσουν περισσότερο στα δημοσιευόμενα θέματα μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Αρχειακών Μελετών του «Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών - Ιδρύματος Βούρου-Ευταξία» (Tηλ: 210-3426833 και 210-3231397) ή ηλεκτρονικά (info@mikros-romios.gr), ώστε να ενημερώνονται για παραπομπές ή να συλλέγουν συμπληρωματικές πληροφορίες.