Οι Συνοικίες των Αθηνών. Η πρώτη επίσημη διαίρεση (1908)

Συγγραφέας: Σκιαδάς Ελευθέριος Γ.
Τίτλος: Οι Συνοικίες των Αθηνών. Η πρώτη επίσημη διαίρεση (1908)
Έκδοση: Δήμος Αθηναίων
Έτος Έκδοσης: 2001
 Παρουσιάζοντας την πρώτη επίσημη διαίρεση της Αθήνας σε τμήματα και συνοικίες, η συγκεκριμένη εργασία δημιουργεί το υπόβαθρο για κάθε έρευνα που αφορά την πρωτεύουσα στις αρχές του 20ού αιώνα. Με έντονο τον χρηστικό χαρακτήρα του έργου, δημοσιεύονται σύντομα και πολύτιμα στοιχεία (διοικητικά όρια, έκταση, πληθυσμός, επιλογή ονομασίας) για κάθε συνοικία των Αθηνών, όπως αυτές μορφοποιήθηκαν το 1908.
ΠΗΓΕΣ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
Είναι γνωστό πως το μεγαλύτερο μέρος των δημοσιεύσεων στην εφημερίδα μας αλλά και στον ιστότοπο www.mikros-romios.gr στηρίζεται σε αδημοσίευτες πηγές και είναι προϊόν πρωτογενούς έρευνας.
Επειδή δεν είναι δυνατόν να παρατίθενται παραπομπές, λόγω του δημοσιογραφικού χαρακτήρα των δημοσιεύσεων, οι ερευνητές που επιθυμούν να εντρυφήσουν περισσότερο στα δημοσιευόμενα θέματα μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Αρχειακών Μελετών του «Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών - Ιδρύματος Βούρου-Ευταξία» (Tηλ: 210-3426833 και 210-3231397) ή ηλεκτρονικά (info@mikros-romios.gr), ώστε να ενημερώνονται για παραπομπές ή να συλλέγουν συμπληρωματικές πληροφορίες.