Ο Δήμος Αθηναίων και η Δημοτική Αρχή της Απελευθερώσεως. Οκτώβριος 1944-Μάιος 1946.

Συγγραφέας: Σκιαδάς Ελευθέριος Γ.
Τίτλος: Ο Δήμος Αθηναίων και η Δημοτική Αρχή της Απελευθερώσεως. Οκτώβριος 1944-Μάιος 1946.
Έκδοση: Εθνική Ασφαλιστική ΑΕΓΑ
Έτος Έκδοσης: 1996
Σελίδες: 332
Ποιος γνωρίζει τον Δήμο Πρωτευούσης; Το διοικητικό μόρφωμα που εφηύραν οι Γερμανοί κατακτητές και οι Έλληνες συνεργάτες τους για να αντικαταστήσουν το επιτυχημένο μοντέλο της Διοίκησης της Πρωτευούσης; Ένα μόρφωμα με το οποίο προσπάθησαν να διοικήσουν την Αθήνα την περίοδο της Κατοχής, αποφεύγοντας να χρησιμοποιήσουν τους μηχανισμούς του Δήμου Αθηναίων; Ποιος γνωρίζει τον ρόλο του Αμβρόσιου Πλυτά και του Αριστείδη Σκληρού; Δηλαδή των Δημάρχων που αντιμετώπισαν τις συνθήκες του πολέμου και της Απελευθέρωσης. Σε αυτά τα ερωτήματα απαντά το εν λόγω έργο το οποίο καλύπτει ένα κενό της σύγχρονης Αθηναϊκής ιστορίας.
ΠΗΓΕΣ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
Είναι γνωστό πως το μεγαλύτερο μέρος των δημοσιεύσεων στην εφημερίδα μας αλλά και στον ιστότοπο www.mikros-romios.gr στηρίζεται σε αδημοσίευτες πηγές και είναι προϊόν πρωτογενούς έρευνας.
Επειδή δεν είναι δυνατόν να παρατίθενται παραπομπές, λόγω του δημοσιογραφικού χαρακτήρα των δημοσιεύσεων, οι ερευνητές που επιθυμούν να εντρυφήσουν περισσότερο στα δημοσιευόμενα θέματα μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Αρχειακών Μελετών του «Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών - Ιδρύματος Βούρου-Ευταξία» (Tηλ: 210-3426833 και 210-3231397) ή ηλεκτρονικά (info@mikros-romios.gr), ώστε να ενημερώνονται για παραπομπές ή να συλλέγουν συμπληρωματικές πληροφορίες.