Ο μητροπολίτης Τριφυλίας Δαμασκηνός που αφόρισε τον άτακτο κουρέα

Γράφει ο Ελευθέριος Γ. Σκιαδάς.

Ο Κώστας Λ. ήταν κομψευόμενος κουρέας αλλά και ιεροψάλτης στη Χώρα Τριφυλίας και η Λευκοθέα Β. γειτόνισσά του. Η παράνομη ερωτική τους σχέση κατέληξε στον αφορισμό του κουρέα και απασχόλησε το πανελλήνιο, το οποίο παρακολουθούσε με ενδιαφέρον την υπόθεση, πριν από εξήντα χρόνια, τον Ιούλιο 1951. Ο κουρέας «κατέστρεψε» το κορίτσι και, παρά τις αρχικές υποσχέσεις του, αρνήθηκε να το παντρευτεί. Ακολούθησαν οι συνήθεις στην ελληνική κοινωνία της εποχής περιπέτειες, αλλά στην προκειμένη υπόθεση ενεπλάκη και ο Μητροπολίτης Τριφυλίας και Ολυμπίας Δαμασκηνός Χαντζόπουλος (1913-1977).

Τρεις ώρες προσπαθούσε ο Ιεράρχης να πείσει τον διαφθορέα ότι έπρεπε να παντρευτεί τη φτωχή Λευκοθέα. Και αφού δεν κατόρθωσε να τον πείσει, εξαπέλυσε ένα «επιτίμιο», δηλαδή ένα είδος αφορισμού. Αποφάσιζε, δε, ότι «διά να περισταλή η ακολασία» στο εξής «θα αφορίζωνται οι διαφθορείς κοριτσιών και οι… παρεκτρεπόμενοι έγγαμοι»! Εξέδωσε δε μνημειώδη εγκύκλιο που αναγνώσθηκε σε όλους τους ναούς της Μητροπόλεως. Τότε άρχισε να ανησυχεί ολόκληρη η ελληνική κοινωνία, μήπως και γίνουν «μόδα» οι αφορισμοί.

Αλλά φωτιές άναψαν κυρίως στην Τριφυλία. Ο «τρισκατάρατος» -όπως τον αποκαλούσαν οι εφημερίδες- αναγκάστηκε να κλείσει το κουρείο του και να εξαφανιστεί. Ο αδελφός του και όλη η οικογένειά του υφίσταντο καθημερινά επιθέσεις, ώστε ανάγκασαν τη Χωροφυλακή στη λήψη μέτρων.

Τελικά, η αντίσταση του κουρέα κάμφθηκε και λίγες ημέρες αργότερα «χάρις εις τας προσπαθείας των συγγενών του και άλλων πολιτών» παντρεύτηκε επιτέλους τη Λευκοθέα «παρισταμένων σχεδόν όλων των κατοίκων της κωμοπόλεως»! Και ο Δημήτρης Γιαννουκάκης φρόντισε για το σχετικό έμμετρο, όπου μεταξύ άλλων έγραφε:

«Ο δόλιος κουρέας εσκέφθηκεν ωμώς
μπροστά είναι το ρέμα και πίσω ο γκρεμός
έτσι με τέτοιες σκέψεις τούστριψε το μυαλό
πήρε τη Λευκοθέα και πάει στο καλό!»

ΠΗΓΕΣ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
Είναι γνωστό πως το μεγαλύτερο μέρος των δημοσιεύσεων στην εφημερίδα μας αλλά και στον ιστότοπο www.mikros-romios.gr στηρίζεται σε αδημοσίευτες πηγές και είναι προϊόν πρωτογενούς έρευνας.
Επειδή δεν είναι δυνατόν να παρατίθενται παραπομπές, λόγω του δημοσιογραφικού χαρακτήρα των δημοσιεύσεων, οι ερευνητές που επιθυμούν να εντρυφήσουν περισσότερο στα δημοσιευόμενα θέματα μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Αρχειακών Μελετών του «Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών - Ιδρύματος Βούρου-Ευταξία» (Tηλ: 210-3426833 και 210-3231397) ή ηλεκτρονικά (info@mikros-romios.gr), ώστε να ενημερώνονται για παραπομπές ή να συλλέγουν συμπληρωματικές πληροφορίες.