Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΡΟΥ

Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Ελευθερίου Γ. Σκιαδά

«Ο Ποιητής του Κάρρου – Παναγιώτης Ν. Θεοδοσίου
Η άλλη όψη της αθηναϊκής ιστορίας»

από τις εκδόσεις: ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

  • Ανέκδοτα ιστορικά στοιχεία για την Αθήνα του 19ου αιώνα.
  • Πλούσιο εικαστικό υλικό και δεκάδες ανέκδοτα τεκμήρια.
  • Ένθετο άγνωστο Πανόραμα των Αθηνών.
  • Η ιστορία του «ΜΙΚΡΟΥ ΡΩΜΗΟΥ».
  • Η ζωή και η καθημερινότητα του γηγενούς λαϊκού στοιχείου.
  • Νέες κατευθύνσεις για τους ερευνητές.

Με ξεναγούς τους Θεόδωρο Βελλιανίτη, Ιωάννη Καμπούρογλου, Γεώργιο
Πωπ, Γέωργιο Τσοκόπουλο, Τίμο Μωραϊτίνη, Τιμολέοντα Σταθόπουλο, Ιωάννη
Κονδυλάκη, Γεώργιο Ταγκόπουλο, Βλάση Γαβριηλίδη, Δημήτριο Χατζόπουλο,
Παύλο Νιρβάνα, Ζαχαρία Παπαντωνίου κ.ά.

Εκδόσεις: ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

Έτος έκδοσης: 2011
Διαστάσεις: 24 x 33 εκ.
ISBN: 978-960-398-375-0
Αριθμός σελίδων: 389

Κεντρική διάθεση:
Ακάμαντος 2 – Αθήνα – Τηλ.: 210- 3426833
e-mail: info@mikros-romios.gr

και στα κεντρικά βιβλιοπωλεία

«Ο Θεοδοσίου»

“…Υπήρξε τύπος λαϊκού ποιητού και φιλοσόφου, ο οποίος ειρωνεύετο τα πάντα, μετήρχετο πολλά επαγγέλματα, εύρισκε την ευδαιμονίαν εις τας αφθόνους σπονδάς του Βάκχου και εσκορπούσε εις τας κάτω τάξεις την ευθυμίαν κάθε Αποκρηάν, όποτε με το κάρρο του και τον απαραίτητον Αράπη του διήρχετο τους αθηναϊκούς δρόμους, σατυρίζων από του ύψους του τας κοινωνικάς πληγάς. Αλλά δεν περιωρίζετο μόνον εις την χονδρήν αυτήν σάτυραν. Εξέδιδε και τον “Μικρόν Ρωμηόν”, του οποίου οι πωληταί, άλλοι αυτοί λαϊκοί τύποι, εχαλούσαν τον

κόσμον όταν κάθε εβδομάδα τον επωλούσαν εις ιδιόρρυθμον αναγνωστικόν κοινόν…”.

Εφημερίδα “Έθνος”, 27 Ιουλίου 1917