Σκούφος Γεώργιος (1803-1873)

O τελευταίος Δήμαρχος της οθωνικής περιόδου και ο πρώτος άμεσα εκλεγόμενος από τον λαό της περιόδου της βασιλείας του Γεωργίου Α’. Καταγόταν από τη Σμύρνη και έφηβος διέκοψε τις σπουδές του στη Βιέννη για να λάβει μέρος στην Επανάσταση του 1821. Το 1832 διορίστηκε διευθυντής των Ταχυδρομείων και συνέβαλε τα μέγιστα στην οργάνωσή τους. Από τις αρχές του 1850 ο Γεώργιος Σκούφος συμμετείχε στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας και όταν εκλέχθηκε δήμαρχος, το 1857, ήταν ήδη βουλευτής της Επαρχίας Αττικής.

Δημιουργικός, ανήσυχος, εύστροφος, πολύπειρος, με εξαιρετικές διοικητικές ικανότητες. Μετριοπαθής, διατήρησε άριστες σχέσεις με το Δημοτικό Συμβούλιο, εξασφαλίζοντας κλίμα σύμπνοιας και συνεργασίας. Επί δημαρχίας του ιδρύθηκε το Δημοτικό Βρεφοκομείο, αποπερατώθηκε η Μητρόπολη, έγιναν έργα ύδρευσης και ευπρεπισμού της πόλης. Παύθηκε αμέσως μετά την έξωση του Όθωνα και υπέστη διώξεις, ενώ επανεκλέχθηκε για τρίτη φορά Δήμαρχος Αθηναίων το 1866, όταν καθιερώθηκε η άμεση εκλογή του Δημάρχου από τον λαό.
ΠΗΓΕΣ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
Είναι γνωστό πως το μεγαλύτερο μέρος των δημοσιεύσεων στην εφημερίδα μας αλλά και στον ιστότοπο www.mikros-romios.gr στηρίζεται σε αδημοσίευτες πηγές και είναι προϊόν πρωτογενούς έρευνας.
Επειδή δεν είναι δυνατόν να παρατίθενται παραπομπές, λόγω του δημοσιογραφικού χαρακτήρα των δημοσιεύσεων, οι ερευνητές που επιθυμούν να εντρυφήσουν περισσότερο στα δημοσιευόμενα θέματα μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Αρχειακών Μελετών του «Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών - Ιδρύματος Βούρου-Ευταξία» (Tηλ: 210-3426833 και 210-3231397) ή ηλεκτρονικά (info@mikros-romios.gr), ώστε να ενημερώνονται για παραπομπές ή να συλλέγουν συμπληρωματικές πληροφορίες.