Σπυρίδων Μερκούρης (1856-1939)

O Δήμαρχος που οδήγησε την Αθήνα στον 20ό αιώνα δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την ισόρροπη διοικητική, οικονομική και πολιτισμική ανάπτυξή της ήταν ο γιατρός Σπυρίδων Μερκούρης. Γεννημένος στην Ερμιόνη Αργολίδος, πέθανε στην Αθήνα, την οποία αγάπησε και υπηρέτησε με όλες του τις δυνάμεις.

Σπούδασε Ιατρική αναπτύσσοντας σημαντική εθνική δράση ως φοιτητής, παράλληλα με την επιτυχημένη δεκαπενταετή παρουσία του στη διοίκηση του Δημοτικού Νοσοκομείου «Η Ελπίς». Για περίπου 20 χρόνια (1899-1914 και 1929-1934), παρέμεινε επικεφαλής του Δήμου Αθηναίων, σφραγίζοντας με το πέρασμά του την ελληνική πρωτεύουσα. Κατόρθωσε δε να επηρεάζει την πολιτική ζωή της χώρας και να αναδειχθεί σε κορυφαία προσωπικότητα για τον θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και γενικότερα για την εποχή του.
Σε όλη τη διάρκεια της προσφοράς του στα αυτοδιοικητικά ζητήματα της Αθήνας διατήρησε την ίδια ακμαιότητα ως προς τις ιδέες και τα προγράμματά του. Το κυριότερο, η μακρόχρονη παρουσία του συνδέθηκε με την υλοποίηση σημαντικών έργων υποδομής, που συνέβαλαν ουσιαστικά στον εκσυγχρονισμό της ελληνικής πρωτεύουσας. Δυστυχώς, ακόμη και σήμερα η προσφορά και το έργο του παραμένουν ακατάγραφα.
ΠΗΓΕΣ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
Είναι γνωστό πως το μεγαλύτερο μέρος των δημοσιεύσεων στην εφημερίδα μας αλλά και στον ιστότοπο www.mikros-romios.gr στηρίζεται σε αδημοσίευτες πηγές και είναι προϊόν πρωτογενούς έρευνας.
Επειδή δεν είναι δυνατόν να παρατίθενται παραπομπές, λόγω του δημοσιογραφικού χαρακτήρα των δημοσιεύσεων, οι ερευνητές που επιθυμούν να εντρυφήσουν περισσότερο στα δημοσιευόμενα θέματα μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Αρχειακών Μελετών του «Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών - Ιδρύματος Βούρου-Ευταξία» (Tηλ: 210-3426833 και 210-3231397) ή ηλεκτρονικά (info@mikros-romios.gr), ώστε να ενημερώνονται για παραπομπές ή να συλλέγουν συμπληρωματικές πληροφορίες.