ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ

Ελευθέριος Γ. Σκιαδάς

Από την ίδρυσή του με τη μορφή της Εταιρείας Αρχειακών Μελετών και εκδόσεων (ΕΑΜΕ) το 1989, «Ο Μικρός Ρωμηός» παρέμεινε σταθερά προσανατολισμένος στο πεδίο της επιστημονικής και ερευνητικής δραστηριότητας που οριοθέτησε, δηλαδή τις αρχειακές μελέτες και εκδόσεις που αφορούν στη σύγχρονη Ιστορία του ελληνικού χώρου, καθώς και στη διάσωση και ανάδειξη άγνωστων τεκμηρίων του παρελθόντος. Ταυτόχρονα, επιδιώκε την απρόσκοπτη έκδοση της εφημερίδας, που ήταν ένας από τους ιδρυτικούς σκοπούς του. Ιδιοκτήτης της Εταιρείας ήταν ο δημοσιογράφος Ελευθέριος Σκιαδάς, ο οποίος αποτελούσε και τον κύριο μοχλό της, αφού τελούσε υπό τη διεύθυνσή του.
Οι στόχοι της ΕΑΜΕ διαρθρώθηκαν γύρω από συγκεκριμένους θεματικούς άξονες, οι οποίοι ήταν η ιστορία των Αθηνών και των φορέων της από το 1834 και εντεύθεν, η ιστορία του Ολυμπιακού Κινήματος και γενικότερα του αθλητισμού, καθώς και η ιστορία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των φορέων της. Προς αυτές τις κατευθύνσεις παρήγαγε πλουσιότατο και θεμελιώδες έργο.
Για την επίτευξη των στόχων του «Ο Μικρός Ρωμηός» έθεσε σε εφαρμογή ερευνητικά προγράμματα μακράς διάρκειας, τα οποία χρηματοδότησε με δικούς του αποκλειστικά πόρους. Αναφέρονται, για παράδειγμα, η συγκρότηση της Αθηναϊκής Βιβλιογραφίας, με αποδελτίωση κάθε στοιχείου που έχει γραφτεί για την ελληνική πρωτεύουσα, του Εθνικού Ιστορικού Αρχείου Προσωπικοτήτων του Ελληνικού Αθλητισμού, του Ιστορικού Αρχείου Δήμων και Κοινοτήτων, του Ιστορικού Αρχείου Ελληνικών Τοπωνυμίων κ.ά.