ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ – ΙΔΡΥΜΑ ΒΟΥΡΟΥ ΕΥΤΑΞΙΑ.