Το «Ταμείον των Πτωχών» του Τιμολέοντα Φιλήμονα

του Ελευθερίου Γ. Σκιαδά.

Ημέρες εορτών και ακμάζουν, όπως κάθε χρόνο, οι πρωτοβουλίες για την υποστήριξη των ανέστιων και φτωχών συνανθρώπων μας. Διαθέτει παράδοση η χώρα μας σε παρόμοιες πρωτοβουλίες. Από τα χρόνια της Τουρκοκρατίας ακόμη καταγράφονται σημαντικότατες πρωτοβουλίες ενίσχυσης των αδυνάτων, ενώ στα χρόνια της βασιλείας του Όθωνα η κοινωνική πρόνοια –με την έννοια που τη γνωρίζουμε σήμερα– στηριζόταν κατά μέγα μέρος στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Παραμένουν ακόμη εν ζωή ορισμένοι φορείς που ιδρύθηκαν τότε, ως τεκμήρια της προσπάθειας ενός νεοσύστατου κράτους να επιβιώσει.

Μία από τις σημαντικές πρωτοβουλίες που εκδηλώθηκαν στα τέλη του 19ου αιώνα οφειλόταν στον Τιμολέοντα Φιλήμονα, έναν από τους σπουδαιότερους δημοσιογράφους και εκ των πρωτοπόρων του κινήματος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ως Δήμαρχος Αθηναίων, τον Δεκέμβριο 1888, προσπάθησε να συστηματοποιήσει τη μέριμνα της πόλης υπέρ των φτωχών και των απόρων ιδρύοντας το «Ταμείον των Πτωχών». Είναι η πρώτη προσπάθεια να οργανωθεί θεσμικά αυτό που σήμερα αποκαλούμε «κοινωνία των πολιτών».

Λαμβάνοντας υπόψη τη διαίρεση της πόλης σε ενορίες, σχημάτισε από μία επιτροπή σε κάθε ενορία με τα πιο έγκριτα μέλη κάθε περιοχής. Οι επιτροπές αυτές συνέλεγαν συνδρομές και τις κατέθεταν στο Κεντρικό Ταμείο, τηρώντας αναλυτικά κατάστιχα. Επίσης, η ίδια επιτροπή προμήθευε τους δικαιούχους με δελτία, τα οποία χρησιμοποιούσαν για να λάβουν το προσδιορισμένο βοήθημα. Ταυτοχρόνως φρόντισε ο Φιλήμων να περιληφθεί στον ετήσιο προϋπολογισμό του Δήμου σημαντικό ποσόν ως «προίκα» του «Ταμείου των Πτωχών», ενώ αντίστοιχο ποσόν, ανάλογα τον πληθυσμό και τους πόρους κάθε ενορίας, προσδιόριζαν οι εκκλησίες.

Στη συνέχεια κάλεσε να συνδράμουν και οι εύποροι ιδιώτες, δηλώνοντας εκ των προτέρων το ποσόν που μπορούσαν να διαθέτουν ετησίως. Ο στόχος του Φιλήμονα ήταν φιλόδοξος αφού επιθυμούσε να συγκεντρώνει το ποσόν των 300.000 δραχμών ετησίως και να ανακουφίζει με 25δραχμο μηνιαίο βοήθημα τουλάχιστον χίλιες φτωχές οικογένειες.

ΠΗΓΕΣ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
Είναι γνωστό πως το μεγαλύτερο μέρος των δημοσιεύσεων στην εφημερίδα μας αλλά και στον ιστότοπο www.mikros-romios.gr στηρίζεται σε αδημοσίευτες πηγές και είναι προϊόν πρωτογενούς έρευνας.
Επειδή δεν είναι δυνατόν να παρατίθενται παραπομπές, λόγω του δημοσιογραφικού χαρακτήρα των δημοσιεύσεων, οι ερευνητές που επιθυμούν να εντρυφήσουν περισσότερο στα δημοσιευόμενα θέματα μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Αρχειακών Μελετών του «Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών - Ιδρύματος Βούρου-Ευταξία» (Tηλ: 210-3426833 και 210-3231397) ή ηλεκτρονικά (info@mikros-romios.gr), ώστε να ενημερώνονται για παραπομπές ή να συλλέγουν συμπληρωματικές πληροφορίες.