Το μέτρο των μονών – ζυγών στην κυκλοφορία επί Μεταξά

του Ελευθερίου Γ. Σκιαδά.

Tο μέτρο του περιορισμού της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων βάσει του αριθμού κυκλοφορίας τους (μονά-ζυγά) εφαρμόσθηκε για πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο 1939!

Στην Ευρώπη είχε ξεσπάσει ο πόλεμος και στην Ελλάδα η δικτατορία Μεταξά λάμβανε μακρά σειρά μέτρων για την προστασία του πληθυσμού, την αποφυγή εντάσεων και την επάρκεια των αγαθών. Απαγόρευση υπαίθριων συζητήσεων για τα πολεμικά γεγονότα, εξάπλωση της γεωργικής παραγωγής, πλήρης και αυστηρότατος έλεγχος στις εξαγωγές και τις εισαγωγές, ιδιαίτερα στα είδη πρώτης ανάγκης, και περιορισμός της κυκλοφορίας των οχημάτων δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης «προς περιορισμόν της καυσίμου ύλης και των ανταλλακτικών».

Με απόφαση του Υπουργείου Σιδηροδρόμων και Αυτοκινήτων (:Συγκοινωνιών), όλα τα επιβατικά αγοραία αυτοκίνητα, δηλαδή τα ταξί, κυκλοφορούσαν εκ περιτροπής. Δηλαδή τη μια ημέρα κυκλοφορούσαν όσα είχαν άρτιο (ζυγό) αριθμό και την άλλη κυκλοφορούσαν όσα είχαν περιττό (μονό) αριθμό. Τις Κυριακές επιτρεπόταν η κυκλοφορία όλων των αυτοκινήτων.

Ωστόσο, τέθηκαν σε έλεγχο και τα ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα, τα οποία πλέον έπρεπε να χρησιμοποιούνται μόνον για την εξυπηρέτηση επιτακτικών αναγκών των ιδιοκτητών τους. «Μετά πάσης φειδούς» έπρεπε να γίνεται η χρήση των αυτοκινήτων και από τους ιδιώτες, όπως ανέφερε απόφαση, η οποία προειδοποιούσε ότι σε αντίθετη περίπτωση θα ακολουθούσαν μέτρα γενικότερης απαγόρευσης της κυκλοφορίας τους.

Το μέτρο των μονών – ζυγών επανήλθε σαράντα χρόνια αργότερα, το 1979, από την Κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραμανλή για λόγους εξοικονόμησης καυσίμων λόγω της παγκόσμιας πετρελαϊκής κρίσης. Και καθιερώθηκε μόνιμα το 1982 για λόγους αποσυμφόρησης της κυκλοφορίας και προστασίας του περιβάλλοντος.

ΠΗΓΕΣ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
Είναι γνωστό πως το μεγαλύτερο μέρος των δημοσιεύσεων στην εφημερίδα μας αλλά και στον ιστότοπο www.mikros-romios.gr στηρίζεται σε αδημοσίευτες πηγές και είναι προϊόν πρωτογενούς έρευνας.
Επειδή δεν είναι δυνατόν να παρατίθενται παραπομπές, λόγω του δημοσιογραφικού χαρακτήρα των δημοσιεύσεων, οι ερευνητές που επιθυμούν να εντρυφήσουν περισσότερο στα δημοσιευόμενα θέματα μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Αρχειακών Μελετών του «Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών - Ιδρύματος Βούρου-Ευταξία» (Tηλ: 210-3426833 και 210-3231397) ή ηλεκτρονικά (info@mikros-romios.gr), ώστε να ενημερώνονται για παραπομπές ή να συλλέγουν συμπληρωματικές πληροφορίες.