Το προσωπικό δάνειο που πήρε ο Όθων για την ανέγερση των Ανακτόρων

ΒΟΥΛΗ 1860

Όσα αρνητικά και αν καταλογίσει η Ιστορία στον βασιλιά Όθωνα, θα του αναγνωρίσει τον θρησκευτικό σεβασμό του στο δημόσιο χρήμα. Το 1835, παρουσία του πατέρα του φιλέλληνα Λουδοβίκου Α’ τέθηκε ο θεμέλιος λίθος των Ανακτόρων (σήμερα Βουλή των Ελλήνων) και αναγραφόταν στον προϋπολογισμό του κράτους δαπάνη 500.000 δραχμών για την ανέγερσή τους. Το θέμα συζητήθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο επείχε θέση νομοθετικού σώματος. Συζητήθηκε εάν τα χρήματα θα επαρκούσαν για το έργο. Ο αρμόδιος υπουργός Οικονομικών Λασσάνης εξήγησε ότι αντίστοιχο ποσόν θα αναγραφόταν στον προϋπολογισμό επί μία ολόκληρη δεκαετία, προκαλώντας την ελαφρά δυσφορία του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη.
Το κονδύλι εγκρίθηκε αλλά ο Όθων αρνήθηκε να πάρει χρήματα από το ασθενές κρατικό ταμείο και ανακοίνωσε την εξ ιδίων κάλυψη του κόστους ανέγερσης του Ανακτόρου. Αν και δύσκολα, εξασφάλισε προσωπικό δάνειο από τη Γερμανία για την ανέγερση όσο και για την επίπλωση. Επί μακρά σειρά ετών κατέβαλλε υψηλά τοκοχρεολύσια ώσπου ολοκληρώθηκε στη Γερμανία η δικαστική διαδικασία με την οποία κέρδισε μια κληρονομιά (1858) και έσπευσε να αποπληρώσει τα οφειλόμενα.
Ο Όθων, διά νόμου, λάμβανε επιχορήγηση 1.000.000 δραχμών. Το 1839, λόγω οικονομικής κρίσης, το κράτος προέβη σε ελάττωση κατά 5% των μισθών των υπαλλήλων. Παρά το γεγονός ότι ο Όθων ήταν επιβαρυμένος με το επαχθές τοκοχρεολύσιο του δανείου του για την ανέγερση των Ανακτόρων, έσπευσε και με διάγγελμά του ανακοίνωσε στην κυβέρνηση και στο Συμβούλιο της Επικρατείας ότι παραιτούνταν του ενός πέμπτου της επιχορηγήσεώς του (200.000 δραχμές) υπέρ των αναγκών του Δημοσίου Ταμείου!

ΠΗΓΕΣ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
Είναι γνωστό πως το μεγαλύτερο μέρος των δημοσιεύσεων στην εφημερίδα μας αλλά και στον ιστότοπο www.mikros-romios.gr στηρίζεται σε αδημοσίευτες πηγές και είναι προϊόν πρωτογενούς έρευνας.
Επειδή δεν είναι δυνατόν να παρατίθενται παραπομπές, λόγω του δημοσιογραφικού χαρακτήρα των δημοσιεύσεων, οι ερευνητές που επιθυμούν να εντρυφήσουν περισσότερο στα δημοσιευόμενα θέματα μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Αρχειακών Μελετών του «Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών - Ιδρύματος Βούρου-Ευταξία» (Tηλ: 210-3426833 και 210-3231397) ή ηλεκτρονικά (info@mikros-romios.gr), ώστε να ενημερώνονται για παραπομπές ή να συλλέγουν συμπληρωματικές πληροφορίες.