Υπουργός κατηγορούμενος!

Η Ελλάδα τον Δεκέμβριο 1910 ατένιζε το μέλλον με αισιοδοξία. Πρωθυπουργός ήταν πλέον ο Ελευθέριος Βενιζέλος και νέα πρόσωπα είχαν αναφανεί στην πολιτική σκηνή του τόπου. Ανάμεσά τους ο εξ Αιγύπτου μεγαλέμπορος Εμμανουήλ Μπενάκης, ο οποίος εκλέχθηκε βουλευτής και ανέλαβε το αρτισύστατο υπουργείο Γεωργίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, κατόπιν Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.
Μια είδηση που δημοσιεύθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 1910 εντυπωσίασε: «Υπουργός κατηγορούμενος»! Επρόκειτο περί του Εμμ. Μπενάκη, ενός από τους λίγους Αθηναίους που διέθεταν αυτοκίνητο και ο οποίος «το άφησε επί πολλήν ώραν να περιμένη έξωθεν ενός κουρείου, όπου είχεν εισέλθη ο κ. υπουργός δια να ξυρισθή, και ούτω παρέβη ρητήν αστυνομικήν διάταξιν». Διερχόμενος χωροφύλακας διαπίστωσε την παράβαση και υπέβαλε μήνυση, οπότε εκλήθη ο υπουργός στο Πταισματοδικείο.
Βέβαια, ο δικαστής αντιμετώπισε με επιείκεια την περίπτωση και έσπευσε να συγχωρέσει τον υπουργό. Ο Τύπος της εποχής δεν άφησε ασχολίαστο το γεγονός γράφοντας ότι η παραπομπή του υπουργού «αξίζει να θεωρηθή ως κάτι …πρωτοφανές» και θέτοντας το ερώτημα «μήπως ηρχίσαμεν να Εγγλεζοφέρνωμεν και δεν διστάζομεν να εισάγωμεν και τους υπουργούς μας εις δίκην διά κοινά πταίσματα;».
ΠΗΓΕΣ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
Είναι γνωστό πως το μεγαλύτερο μέρος των δημοσιεύσεων στην εφημερίδα μας αλλά και στον ιστότοπο www.mikros-romios.gr στηρίζεται σε αδημοσίευτες πηγές και είναι προϊόν πρωτογενούς έρευνας.
Επειδή δεν είναι δυνατόν να παρατίθενται παραπομπές, λόγω του δημοσιογραφικού χαρακτήρα των δημοσιεύσεων, οι ερευνητές που επιθυμούν να εντρυφήσουν περισσότερο στα δημοσιευόμενα θέματα μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Αρχειακών Μελετών του «Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών - Ιδρύματος Βούρου-Ευταξία» (Tηλ: 210-3426833 και 210-3231397) ή ηλεκτρονικά (info@mikros-romios.gr), ώστε να ενημερώνονται για παραπομπές ή να συλλέγουν συμπληρωματικές πληροφορίες.