Φωτογραφική έκθεση του Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών- Ιδρύματος Βούρου Ευταξία στο Stadtmuseum Düsseldorf

Οι επιλεγείσες τελικώς 105 (από τις 899 της πρώτης επιλογής και από τις 6.300 φωτογραφίες, που τράβηξε η εκλεκτή ομάδα των εθελοντών του Μουσείου μας, μέσα σε τρεις μήνες. Την ομάδα αυτή απετέλεσαν:
Οι Κυρίες (κατ’ αλφαβητική σειρά): Ουρανία Ασημακοπούλου, Βαΐα Δέλιου, Κωνσταντίνα Γλύκου, Παναγιώτα Καϊντατζή, Ειρήνη Καραμπού, Ευαγγελία Πηγαδιώτη, Πηγή Σακελλαροπούλου, Αγλαΐα Σταμάτη, Ματρώνα Ταμπάκη και οι Κύριοι: Κωνσταντίνος Κουρτίδης, Γιώργος Μαστρογιάννης και Σταύρος Παρασκευόπουλος, επίσης η ομάδα της εφημερίδος του Μουσείου μας, του “Μικρού Ρωμηού” και, τέλος, ο Θησείδης.
Η μεγάλη επιτυχία της εκθέσεως στο Düsseldorf, οφείλεται πρωτίστως σ’ αυτήν την ομάδα. Το Δ.Σ. του Μουσείου μας τους ευχαριστεί από τα μύχια της ψυχής των μελών του.

 

Stadtmuseum Düsseldorf Stadtmuseum Düsseldorf (104) Stadtmuseum Düsseldorf (103) Stadtmuseum Düsseldorf (102) Stadtmuseum Düsseldorf (101) Stadtmuseum Düsseldorf (100) Stadtmuseum Düsseldorf (99) Stadtmuseum Düsseldorf (98) Stadtmuseum Düsseldorf (97) Stadtmuseum Düsseldorf (96) Stadtmuseum Düsseldorf (95) Stadtmuseum Düsseldorf (94) Stadtmuseum Düsseldorf (93) Stadtmuseum Düsseldorf (92) Stadtmuseum Düsseldorf (91) Stadtmuseum Düsseldorf (90) Stadtmuseum Düsseldorf (89) Stadtmuseum Düsseldorf (88) Stadtmuseum Düsseldorf (87) Stadtmuseum Düsseldorf (86) Stadtmuseum Düsseldorf (85) Stadtmuseum Düsseldorf (84) Stadtmuseum Düsseldorf (83) Stadtmuseum Düsseldorf (82) Stadtmuseum Düsseldorf (81) Stadtmuseum Düsseldorf (80) Stadtmuseum Düsseldorf (79) Stadtmuseum Düsseldorf (78) Stadtmuseum Düsseldorf (77) Stadtmuseum Düsseldorf (76) Stadtmuseum Düsseldorf (75) Stadtmuseum Düsseldorf (74) Stadtmuseum Düsseldorf (73) Stadtmuseum Düsseldorf (72) Stadtmuseum Düsseldorf (71) Stadtmuseum Düsseldorf (70) Stadtmuseum Düsseldorf (69) Stadtmuseum Düsseldorf (68) Stadtmuseum Düsseldorf (67) Stadtmuseum Düsseldorf (66) Stadtmuseum Düsseldorf (65) Stadtmuseum Düsseldorf (64) Stadtmuseum Düsseldorf (63) Stadtmuseum Düsseldorf (62) Stadtmuseum Düsseldorf (61) Stadtmuseum Düsseldorf (60) Stadtmuseum Düsseldorf (59) Stadtmuseum Düsseldorf (58) Stadtmuseum Düsseldorf (57) Stadtmuseum Düsseldorf (56) Stadtmuseum Düsseldorf (55) Stadtmuseum Düsseldorf (54) Stadtmuseum Düsseldorf (53) Stadtmuseum Düsseldorf (52) Stadtmuseum Düsseldorf (51) Stadtmuseum Düsseldorf (50) Stadtmuseum Düsseldorf (49) Stadtmuseum Düsseldorf (48) Stadtmuseum Düsseldorf (47) Stadtmuseum Düsseldorf (46) Stadtmuseum Düsseldorf (45) Stadtmuseum Düsseldorf (44) Stadtmuseum Düsseldorf (43) Stadtmuseum Düsseldorf (42) Stadtmuseum Düsseldorf (41) Stadtmuseum Düsseldorf (40) Stadtmuseum Düsseldorf (39) Stadtmuseum Düsseldorf (38) Stadtmuseum Düsseldorf (37) Stadtmuseum Düsseldorf (36) Stadtmuseum Düsseldorf (35) Stadtmuseum Düsseldorf (34) Stadtmuseum Düsseldorf (33) Stadtmuseum Düsseldorf (32) Stadtmuseum Düsseldorf (31) Stadtmuseum Düsseldorf (30) Stadtmuseum Düsseldorf (29) Stadtmuseum Düsseldorf (28) Stadtmuseum Düsseldorf (27) Stadtmuseum Düsseldorf (26) Stadtmuseum Düsseldorf (25) Stadtmuseum Düsseldorf (24) Stadtmuseum Düsseldorf (23) Stadtmuseum Düsseldorf (22) Stadtmuseum Düsseldorf (21) Stadtmuseum Düsseldorf (20) Stadtmuseum Düsseldorf (19) Stadtmuseum Düsseldorf (18) Stadtmuseum Düsseldorf (17) Stadtmuseum Düsseldorf (16) Stadtmuseum Düsseldorf (15) Stadtmuseum Düsseldorf (14) Stadtmuseum Düsseldorf (13) Stadtmuseum Düsseldorf (12) Stadtmuseum Düsseldorf (11) Stadtmuseum Düsseldorf (10) Stadtmuseum Düsseldorf (9) Stadtmuseum Düsseldorf (8) Stadtmuseum Düsseldorf (7) Stadtmuseum Düsseldorf (6) Stadtmuseum Düsseldorf (5) Stadtmuseum Düsseldorf (4) Stadtmuseum Düsseldorf (3) Stadtmuseum Düsseldorf (2) Stadtmuseum Düsseldorf (1)
ΠΗΓΕΣ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
Είναι γνωστό πως το μεγαλύτερο μέρος των δημοσιεύσεων στην εφημερίδα μας αλλά και στον ιστότοπο www.mikros-romios.gr στηρίζεται σε αδημοσίευτες πηγές και είναι προϊόν πρωτογενούς έρευνας.
Επειδή δεν είναι δυνατόν να παρατίθενται παραπομπές, λόγω του δημοσιογραφικού χαρακτήρα των δημοσιεύσεων, οι ερευνητές που επιθυμούν να εντρυφήσουν περισσότερο στα δημοσιευόμενα θέματα μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Αρχειακών Μελετών του «Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών - Ιδρύματος Βούρου-Ευταξία» (Tηλ: 210-3426833 και 210-3231397) ή ηλεκτρονικά (info@mikros-romios.gr), ώστε να ενημερώνονται για παραπομπές ή να συλλέγουν συμπληρωματικές πληροφορίες.