40 Χρόνια Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία

Συγγραφέας: Σκιαδάς Ελευθέριος Γ.-Γεωργιάδης Κωνσταντίνος Θ.
Τίτλος: 40 Χρόνια Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία
Έκδοση: Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων 2004
Έτος Έκδοσης: 2002
Σελίδες: 192
Η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία αποτελεί τον θεματοφύλακα της Ολυμπιακής Ιδεολογίας. Ένα από τα σημαντικότερα ιδρύματα του Ολυμπισμού. Η γέννησή του συνδέθηκε με τα σπουδαιότερα ονόματα του Ολυμπιακού Κινήματος, αλλά και με την Ελλάδα, η οποία με τον τρόπο αυτό εκπλήρωσε ένα ακόμη καθήκον της προς την ανθρωπότητα αφού η ίδρυσή της το 1961, θεμελιώθηκε στις προσπάθειες του Ιωάννη Χρυσάφη οι οποίες είχαν ξεκινήσει τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αι., με την αρωγή του βαρώνου Pierre de Coubertin και έλαβαν «σάρκα και οστά» από τους Ιωάννη Κετσέα και Carl Diem. Η Δ.Ο.Α. καθιέρωσε στη συνείδηση των ανθρώπων παγκοσμίως ότι ο αθλητισμός και ο Ολυμπισμός δεν είναι μόνο άθληση και συναγωνισμός αλλά φιλοσοφία ζωής.
ΠΗΓΕΣ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
Είναι γνωστό πως το μεγαλύτερο μέρος των δημοσιεύσεων στην εφημερίδα μας αλλά και στον ιστότοπο www.mikros-romios.gr στηρίζεται σε αδημοσίευτες πηγές και είναι προϊόν πρωτογενούς έρευνας.
Επειδή δεν είναι δυνατόν να παρατίθενται παραπομπές, λόγω του δημοσιογραφικού χαρακτήρα των δημοσιεύσεων, οι ερευνητές που επιθυμούν να εντρυφήσουν περισσότερο στα δημοσιευόμενα θέματα μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Αρχειακών Μελετών του «Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών - Ιδρύματος Βούρου-Ευταξία» (Tηλ: 210-3426833 και 210-3231397) ή ηλεκτρονικά (info@mikros-romios.gr), ώστε να ενημερώνονται για παραπομπές ή να συλλέγουν συμπληρωματικές πληροφορίες.