80 ΧΡΟΝΙΑ ΕΒΕΑ (1919-1999)

Συγγραφέας: Σκιαδάς Ελευθέριος Γ.-Μάνου Αναστασία Γ.
Τίτλος: 80 ΧΡΟΝΙΑ ΕΒΕΑ (1919-1999)
Έκδοση: ΕΑΜΕ «Ο Μικρός Ρωμηός»
Έτος Έκδοσης: 1999
Σελίδες: 388
Στο έργο αποτυπώνεται η εξέλιξη του θεσμού των επιμελητηρίων, ενός θεσμού συνοδοιπόρου στην πορεία του Ελληνικού κράτους, σπέρματα του οποίου συναντάει κανείς ήδη από την εποχή του Όθωνα και που θα χρειασθεί μια πορεία 80 περίπου χρόνων, ώστε να πάρει τη μορφή που έχει σήμερα. Κύριο χαρακτηριστικό της 80χρονης λειτουργίας του ΕΒΕΑ, η πρωτεύουσα θέση που κατέλαβε καλύπτοντας τις οικονομικές δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν στην πόλη των Αθηνών, εκπροσωπώντας ταυτόχρονα, ως πρώτο μεταξύ ίσων, το σύνολο των επιμελητηρίων της Ελλάδας. Για την ολοκλήρωση του έργου προσεγγίστηκαν πηγές, ερευνήθηκαν σε βάθος δημόσια και ιδιωτικά αρχεία και καταγράφηκαν γεγονότα, με όσο το δυνατό μεγαλύτερη ακρίβεια. Ξεδιπλώθηκαν μνήμες και έγιναν δεκάδες συνεντεύξεις με στόχο να φωτιστεί, χρόνο με το χρόνο η πορεία του Ιδρύματος αλλά και ο ρόλος των προσώπων που αναδείχθηκαν σε καίριες διοικητικές θέσεις.
ΠΗΓΕΣ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
Είναι γνωστό πως το μεγαλύτερο μέρος των δημοσιεύσεων στην εφημερίδα μας αλλά και στον ιστότοπο www.mikros-romios.gr στηρίζεται σε αδημοσίευτες πηγές και είναι προϊόν πρωτογενούς έρευνας.
Επειδή δεν είναι δυνατόν να παρατίθενται παραπομπές, λόγω του δημοσιογραφικού χαρακτήρα των δημοσιεύσεων, οι ερευνητές που επιθυμούν να εντρυφήσουν περισσότερο στα δημοσιευόμενα θέματα μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Αρχειακών Μελετών του «Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών - Ιδρύματος Βούρου-Ευταξία» (Tηλ: 210-3426833 και 210-3231397) ή ηλεκτρονικά (info@mikros-romios.gr), ώστε να ενημερώνονται για παραπομπές ή να συλλέγουν συμπληρωματικές πληροφορίες.