ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ. Η θεμελίωση της γυμναστικής

Γράφει ο Ελευθέριος Γ. Σκιαδάς Για πρώτη φορά, ο νόμος ΒΧΚΑ’ του 1899...

Read more

ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ. Η θέσπιση της Επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων

Γράφει ο Ελευθέριος Γ. Σκιαδάς Όπως αναφέρθηκε, ο Νόμος ΒΧΚΑ’ φρόντιζε, αν...

Read more

ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ. Ο θεμελιώδης νόμος ΒΧΚΑ’

Γράφει ο Ελευθέριος Γ. Σκιαδάς Οι οικονομικές συνθήκες που επικράτησαν στο...

Read more

OΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ. Η ίδρυση του ΣΕΓΑΣ

Γράφει ο Ελευθέριος Γ. Σκιαδάς Όπως ήταν φυσικό, η Ελλάδα παρέμεινε για...

Read more

OΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ. Το αίτημα για μόνιμη τέλεση των Αγώνων στην Ελλάδα

Γράφει ο Ελευθέριος Γ. Σκιαδάς Η υπόθεση του αιτήματος για μόνιμη τέλεση των...

Read more

OΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ. Aποτίμηση – Oι νίκες των Eλλήνων

Γράφει ο Ελευθέριος Γ. Σκιαδάς Oι πρώτοι νεότεροι Oλυμπιακοί Aγώνες των...

Read more
ΠΗΓΕΣ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
Είναι γνωστό πως το μεγαλύτερο μέρος των δημοσιεύσεων στην εφημερίδα μας αλλά και στον ιστότοπο www.mikros-romios.gr στηρίζεται σε αδημοσίευτες πηγές και είναι προϊόν πρωτογενούς έρευνας.
Επειδή δεν είναι δυνατόν να παρατίθενται παραπομπές, λόγω του δημοσιογραφικού χαρακτήρα των δημοσιεύσεων, οι ερευνητές που επιθυμούν να εντρυφήσουν περισσότερο στα δημοσιευόμενα θέματα μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Αρχειακών Μελετών του «Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών - Ιδρύματος Βούρου-Ευταξία» (Tηλ: 210-3426833 και 210-3231397) ή ηλεκτρονικά (info@mikros-romios.gr), ώστε να ενημερώνονται για παραπομπές ή να συλλέγουν συμπληρωματικές πληροφορίες.