Η πλατεία Συντάγματος και τα εικοσάδραχμα του Ι. Μακρυγιάννη

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

Γράφει ο Ελευθέριος Γ. Σκιαδάς

Η πλατεία Συντάγματος, παρακολουθεί την πολιτική ζωή της χώρας από τότε που ιδρύθηκε το νέο ελληνικό κράτος. Ανάμεσα στα μεγάλα γεγονότα που γνώρισε η κεντρικότερη πλατεία της ελληνικής πρωτεύουσας είναι η Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου 1843, όταν ο βασιλιάς Όθων αναγκάστηκε να παραχωρήσει Σύνταγμα. Περνούσαν όμως οι ημέρες και οι στρατιώτες και στρατιωτικοί που είχαν έρθει από διάφορα μέρη για να συμμετάσχουν στην Επανάσταση παρέμεναν ακόμη στην Αθήνα. Οι περισσότεροι δεν κατανοούσαν τι είχαν κερδίσει!
Τη διάλυσή τους ανέλαβε ο Συνταγματάρχης και Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου της πρωτεύουσας Ιωάννης Μακρυγιάννης. Τους κάλεσε να συγκεντρωθούν στην πλατεία Συντάγματος. Έβαλε να σχηματίσουν κύκλο, στάθηκε στη μέση και τους ευχαρίστησε για την προθυμία, τη γενναιότητά και την αξιοθαύμαστη ευταξία τους. Αναφέρθηκε στην άθλια κατάσταση που βρισκόταν το έθνος πριν την 3η Σεπτεμβρίου 1843 και στους Έλληνες και ξένους συμβούλους που είχαν παραπλανήσει το βασιλιά. «Ο κύκλος όλος συγχρόνως και μεγαλοφώνως τους κατηράσθη τρις», όπως έγραφε η εφημερίδα «ΑΙΩΝ».

ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 1845

Στη συνέχεια, ο Μακρυγιάννης, τους κάλεσε να φροντίσουν ώστε στις πρώτες εκλογές να εκλέξουν βουλευτές τίμιους και ενάρετους πολίτες. Τους παρότρυνε δε «να ξεσχίσωσιν ανιλεώς» όσους θα τολμούσαν να εκφραστούν εναντίον της νέας κατάστασης και «να προσέχωσι τας ξένας κρεατούρας», εννοώντας τους βαυαρούς συμβούλους και τους πρέσβεις των μεγάλων δυνάμεων.
Και για να αποχωρήσουν ήρεμα φρόντισε να τους δώσει και κάτι χειροπιαστό, «μίαν μικράν εξοικονόμησιν». Μετά από συνεννόηση με το δημόσιο ταμείο έδωσε από είκοσι δραχμές στον καθένα και τη συμβουλή «να κρεμάση τα όπλα του εις την θέσιν των». Τότε, «ο λαμβάνων τας 20 δραχμάς κρατών τα όπλα του υπό την μασχάλην, ανεχώρει πλήρης χαράς και ευχαριστήσεως»!

ΠΗΓΕΣ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
Είναι γνωστό πως το μεγαλύτερο μέρος των δημοσιεύσεων στην εφημερίδα μας αλλά και στον ιστότοπο www.mikros-romios.gr στηρίζεται σε αδημοσίευτες πηγές και είναι προϊόν πρωτογενούς έρευνας.
Επειδή δεν είναι δυνατόν να παρατίθενται παραπομπές, λόγω του δημοσιογραφικού χαρακτήρα των δημοσιεύσεων, οι ερευνητές που επιθυμούν να εντρυφήσουν περισσότερο στα δημοσιευόμενα θέματα μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Αρχειακών Μελετών του «Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών - Ιδρύματος Βούρου-Ευταξία» (Tηλ: 210-3426833 και 210-3231397) ή ηλεκτρονικά (info@mikros-romios.gr), ώστε να ενημερώνονται για παραπομπές ή να συλλέγουν συμπληρωματικές πληροφορίες.