Νέα Εποχή για την Πόλη των Αθηνών και το Mουσείο της

Γράφει ο Αντώνιος Γ. Βογιατζής

Πρόεδρος του Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών- Ιδρύματος Βούρου-Ευταξία

Το «Μουσείον της Πόλεως των Αθηνών – Ίδρυμα Βούρου Ευταξία» έχει ως αντικείμενό του, κατά το όραμα του ιδρυτού του, αειμνήστου Λάμπρου Ι. Ευταξία, όπως διατυπώθηκε στον ιδρυτικό του νόμο, εκτός από την ιστορία της Πόλεως των Αθηνών από της εποχής της Φραγκοκρατίας και εντεύθεν, και την «δημιουργίαν σχετικής βιβλιοθήκης και αρχείου και εν γένει την καλλιέργειαν και ανάπτυξιν των ιστορικών γνώσεων και μελετών επί των Αθηνών».

Είμεθα ευτυχείς, ότι από της ενάρξεως του ήδη νεαρού έτους 2012, ενετάχθη στο Μουσείο μας ο εκλεκτός Αθηναίος κ. Ελευθέριος Γ. Σκιαδάς, που, με την ομάδα των εξαιρέτων συνεργατών του, ανέλαβαν και στελέχωσαν το «Τμήμα Αρχειακών Μελετών και Εκδόσεων», που ιδρύθη με την τελευταία απόφαση του Δ.Σ. στο 2011. Ο δημιουργικός Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων, δημοσιογράφος, συγγραφεύς και ερευνητής, αλλά υπεράνω όλων, έξοχος εργάτης και λάτρης της Πόλεώς μας και φίλος ξεχωριστός του Μουσείου της, εξεχώρησε σ’ αυτό και την εφημερίδα «Ο Μικρός Ρωμηός», αλλά και την δυνατότητα της, κατά την κρίση του Μουσείου, αξιοποιήσεώς τού από πάσης απόψεως πλουσιοτάτου αρχείου του για την Πόλη μας.

Κυκλοφόρησε ήδη το πρώτο τεύχος της νέας εποχής «του Μικρού Ρωμηού», της μηνιαίας εφημερίδος του Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών. Σε ιδιαίτερα δυσχερή εποχή για την Πατρίδα μας, και ακόμη δυσχερέστερη για την Πόλη μας, το Μουσείο της, με την μηνιαία έντυπη έκδοση της εφημερίδας του, την καθημερινή ενημέρωση της ηλεκτρονικής εκδόσεώς του (www.mikros-romios.gr), αλλά και τη γενικότερη δραστηριότητά του, θα σκορπά σ’ όλους τους τόνους αισιοδοξία και δύναμη, με την απόλυτη βεβαιότητα, ότι θα ξεπεράσουμε και πάλι τις αναποδιές.

ΠΗΓΕΣ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
Είναι γνωστό πως το μεγαλύτερο μέρος των δημοσιεύσεων στην εφημερίδα μας αλλά και στον ιστότοπο www.mikros-romios.gr στηρίζεται σε αδημοσίευτες πηγές και είναι προϊόν πρωτογενούς έρευνας.
Επειδή δεν είναι δυνατόν να παρατίθενται παραπομπές, λόγω του δημοσιογραφικού χαρακτήρα των δημοσιεύσεων, οι ερευνητές που επιθυμούν να εντρυφήσουν περισσότερο στα δημοσιευόμενα θέματα μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Αρχειακών Μελετών του «Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών - Ιδρύματος Βούρου-Ευταξία» (Tηλ: 210-3426833 και 210-3231397) ή ηλεκτρονικά (info@mikros-romios.gr), ώστε να ενημερώνονται για παραπομπές ή να συλλέγουν συμπληρωματικές πληροφορίες.