Βόρεια Ιταλία από τις 3 έως 10 Ιουνίου

Ο Σύλλογος των Φίλων του Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών – Ιδρύματος Βούρου Ευταξία οργανώνει ταξίδι στη Βόρεια Ιταλία από τις 3 έως 10 Ιουνίου. Δηλώσεις συμμετοχής έως 14 Μαϊου.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στα τηλ.: 210 3255498 και 210 3256756

ΠΗΓΕΣ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
Είναι γνωστό πως το μεγαλύτερο μέρος των δημοσιεύσεων στην εφημερίδα μας αλλά και στον ιστότοπο www.mikros-romios.gr στηρίζεται σε αδημοσίευτες πηγές και είναι προϊόν πρωτογενούς έρευνας.
Επειδή δεν είναι δυνατόν να παρατίθενται παραπομπές, λόγω του δημοσιογραφικού χαρακτήρα των δημοσιεύσεων, οι ερευνητές που επιθυμούν να εντρυφήσουν περισσότερο στα δημοσιευόμενα θέματα μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Αρχειακών Μελετών του «Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών - Ιδρύματος Βούρου-Ευταξία» (Tηλ: 210-3426833 και 210-3231397) ή ηλεκτρονικά (info@mikros-romios.gr), ώστε να ενημερώνονται για παραπομπές ή να συλλέγουν συμπληρωματικές πληροφορίες.